SkyWalker X61

MODEL: X61/X61-PPK/X61-RTK

X61 je heksakopter, koji proizvodi SOUTH na osnovu sopstvenog istraživanja i razvoja. Dizajniran je tako da drastično smanji vrijeme i troškove prikupljanja velike količine slikovnih podataka i garantuje željenu pouzdanost pomoću virtuelnog 3D modeliranja od avio fotogrametrije.

Stupite u kontakt sa nama

  +387 55/213-256
  obrad.dragicevic@gis-soft.com

Pratite nas na društvenim mrežama.

GISsoft d.o.o. Brčko Distrikt

PJ: GISdesign Bijeljina
MBS: 1-150 Osnovni sud u Brčkom
JIB: 4600011890000
PIB: 600011890000