O PREDUZEĆU

 

GIS soft d.o.o. | preduzeće za GIS, geoinformatiku i geodeziju 

Osnovano je 2002. godine pod nazivom GIS inženjering sa sjedištem u Brčkom kao preduzeće za projektovanje, inženjering i izvođenje geodetskih radova. Upisano je u sudski registar Osnovnog suda u Brčkom.

2005. godine osnovana je poslovna jedinica u Bijeljini „GIS-design“, i od tada preduzeće se orijentiše i prema Geoinformacionim tehnologijama, izradi informacionih sistema, menadžmentu, prikupljanju i analizi geoprostornih podataka. 

Osnivač i vlasnik preduzeća je diplomirani inženjer geodezije i informatičar programer sa tridesetogodišnjim iskustvom u geodetskoj struci, GIS-u i geoinformatici.

GIS soft je kompanija sa višegodišnjim iskustvom u primjeni geoinformacionih tehnologija u oblasti katastra, prostornog uređenja i komunalne infrastrukture.

GIS soft je vodeća kompanija u BiH u izradi digitalnih planova i karata (prevođenju analognih geodetskih planova i karata u vektorski format), održavanju i ažuriranju digitalnih geodetskih planova i katastarskog operata.

Sopstvenim softverskim rješenjem izrađujemo popisne listove za potrebe izlaganja kao i konverzije katastarskih baza podataka iz različitih formata u druge formate i baze podataka.

Digitalizujemo planove katastra komunalnih uređaja i vršimo izradu kompletnih GIS projekata prilagođenih korisnicima i njihovim potrebama.

Vršimo izradu kompletnih informacionih sistema za lokalnu upravu i komunalna preduzeća u oblasti GIS-a.

Vršimo sva geodetska mjerenja savremenom geodetskom opremom i obradu istih koristeći najpoznatije softvere.

Ovlašćeno smo preduzeće za rad na teritoriji Brčko Distrikta, Republike Srpske i Federacije BiH.

Možemo vam pomoći kad imate potrebu da:

  • riješite vaše probleme oko imovine u katastru ili zemljišnoj knjizi,
  • cijepate parcelu, provjerite površinu ili uspostavite uništene međe,
  • uradite geodetski snimak za uplanu ili legalizaciju izgrađenog objekta,
  • izvršite snimanje izgrađenih komunalnih instalacija.

Stupite u kontakt sa nama

  +387 55/213-256
  obrad.dragicevic@gis-soft.com

Pratite nas na društvenim mrežama.

GISsoft d.o.o. Brčko Distrikt

PJ: GISdesign Bijeljina
MBS: 1-150 Osnovni sud u Brčkom
JIB: 4600011890000
PIB: 600011890000