PROJEKTI
 • Operativni poligon za Autoput Doboj - Prnjavor
 • Obilježavane eksproprijacionog pojasa za izmještanje rijeke Mušnice-Gacko
 • Revizija sadržaja (reambulacija) geodetskih planova za katastarsku opštinu Lopare sa provođenjem promjena na digitalnim planovima i izradom katastarskog elaborata.
 • Revizija sadržaja (reambulacija) geodetskih planova za katastarske opštine Batković i Ostojićevo u opštini Bijeljina -  provođenje promjena na  digitalnim planovima, izrada skica snimanja i popisnih listova.
 • Skeniranje i georeferenciranje geodetskih planova za opštine  Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Livno, Kupres, Tomislavgrad, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Cazin, Ključ, Sanski Most, Kladuša.
 • Digitalizacija katastarskih planova za opštinu Derventa i Zvornik.
 • Izrada softvera za vođenje knjige uloženih ugovora kod otkupa stanova i poslovnih prostora u opštini Banja Luka.
 • Izrada softvera za vođenje postupka izlaganja na javni uvid podataka katastra nekretnina i izradu popisnih listova za više od 50 katastarskih opština.
 • Izrada Geoinformacionog sistema odjeljenja za prostorno uređenje opštine Zvornik.
 • Izrada projekta jedinstvenog geoinformacionog sistema za AD Komunalno Brčko.
 • Skeniranje, georeferenciranje i digitalizacija katastarskih planova svih razmjera za opštinu Banja Luka.
 • Kancelarijska obrada aerofotogrametrijskog snimanja i dešifrovanja opštine Brod izvršenih  1991.godine i na osnovu toga izrada katastarskih planova, digitalnog ortofotoa i DTM.
 • Digitalizacija planova katastra komunalnih uređaja za opštinu Foča i Banja Luka.
 • Realizacija Lokalnih referentnih GPS mreža.
 • Snimanje katastarskih promjena na terenu i provođenje istih u bazama DKP-a.
 • Geodetsko snimanje terena za potrebe izrade digitalnih situacionih planova.
 • Svakodnevno snimanje i izrada elaborata po zahtjevu stranaka za potrebe održavanja  katastarskog operata.
 • Inženjersko-geodetski radovi za projekat izgradnje Malih Hidroelektrana na rijeci Bistrici.

Stupite u kontakt sa nama

  +387 55/213-256
  obrad.dragicevic@gis-soft.com

Pratite nas na društvenim mrežama.

GISsoft d.o.o. Brčko Distrikt

PJ: GISdesign Bijeljina
MBS: 1-150 Osnovni sud u Brčkom
JIB: 4600011890000
PIB: 600011890000