PROJEKTI

Geodetski radovi za potrebe snimanja i izrade situacionih planova, koji će poslužiti kao podloge za izradu projekta "Glavne opravka pruge dionica Doboj-Maglaj i Jelina-Zenica na koridoru Vc" , odnose se na dionicu pruge od Doboja (KM 83+600) do KM 103+500 u pravcu Maglaja. 

 

U tu svrhu izvršeni su svi neophodni radovi koji se sastoje od razvijanja i određivanja  osnovne geodetske mreže, i njeno vezivajne za državnu geodetsku mrežu. Postavljeno je ukupno 20 tačaka osnovne mreže čije koordinate su određene GPS statičkom metodom. Nakon toga je  razvijena detaljna mreža za snimanje detalja koja je vezana za osnovnu geodetsku mrežu. Postavljeno je ukupno 138 poligonskih  tačaka koje su određene terestičkim mjerenjem u poligoniskim vlakovima. Nadmorske visine za sve tačke su posebno određene metodom preciznog geometrijskog nivelmana, vezanim za postojeću državnu nivelmansku mrežu.

Snimanje detalja na stanicama Doboj i Sevarlije kao i detalja na otvorenoj pruzi izvršno je tahimetrijskom metodom preciznim totalnim stanicama. Visine svih detaljnih tačaka su određene tahimetrijskom metodom, osim visina GIŠ -a (gornja ivica šine) koje su određene detaljnim geometrijskim nivelmanom,  nivelajući preciznim elektronskim nivelirom.

Projekat je realizovan u posebno teškim terenskim uslovima posebno uz činjenicu da se više od 60%  terena koji se snima vodi kao minirano područje ili neispitano područje na prisustvo mina. To je bio ograničavajući faktor za izradu detaljnijeg snimka terena.

Nakon izvršenog snimanja izrađeni su situacioni planovi odvojeno za stanice Doboj i Ševarlije u razmjeri 1:500 i za otvoreni dio pruge od stanice Doboj do stanice Ševarlije i od Stanice Ševarlije do KM103+500 u razmjeri 1:1000.

Stupite u kontakt sa nama

  +387 55/213-256
  obrad.dragicevic@gis-soft.com

Pratite nas na društvenim mrežama.

GISsoft d.o.o. Brčko Distrikt

PJ: GISdesign Bijeljina
MBS: 1-150 Osnovni sud u Brčkom
JIB: 4600011890000
PIB: 600011890000