PROJEKTI

Tokom 2014.  godine završili smo sve pripremne geodetske  radove za realizaciju projekta  -NADVIŠENJE SAVSKOG NASIPA U KOZARSKOJ DUBICI. Ukupna dužina nasipa je oko 14.5km i prostire se na području opština Kozarska Dubica i Gradiška odnosno zahvata područja pet katastarskih opština.

Izvršili smo iskolčavanje nasipa i eksproprijacione linije i uradili sve geodetske radove za potrebe utvrđivanja opšteg interesa. Nakon toga izvršili smo cijepanje parcela i izradili elaborat eksproprijacije na osnovu koga se provodi pravni postupak eksproprijacije zemljista.

 

Stupite u kontakt sa nama

  +387 55/213-256
  obrad.dragicevic@gis-soft.com

Pratite nas na društvenim mrežama.

GISsoft d.o.o. Brčko Distrikt

PJ: GISdesign Bijeljina
MBS: 1-150 Osnovni sud u Brčkom
JIB: 4600011890000
PIB: 600011890000