PROJEKTI

Tokom 2014. godine izvršili smo snimanje magistralnog puta u dužini od oko 30 km. Snimanje je izvršeno u pojasu do oko 60 m, po 30m u odnosu na osovinu puta. Snimano je  po profilima ne veće udaljenosti od 20m. Pored profila, snimali smo,  sve objekte u zadatoj zoni kao i mostove, propuste, saobraćajne znake, ivičnjake, trotoare ...

Prethodno smo postavili geodetsku mrežu za potrebe snimanja. Snimanje je izvršeno kombinovano korišćenjem GPS RTK metode a gdje to nije bilo moguce, klasičnim terestrickim snimanjem totalnim stanicama.

Stupite u kontakt sa nama

  +387 55/213-256
  obrad.dragicevic@gis-soft.com

Pratite nas na društvenim mrežama.

GISsoft d.o.o. Brčko Distrikt

PJ: GISdesign Bijeljina
MBS: 1-150 Osnovni sud u Brčkom
JIB: 4600011890000
PIB: 600011890000