PROJEKTI

Projekti

Tokom dvanaestogodišnjeg postojanja radili smo na mnogim projektima od kojih izdvajamo:
  • Operativni poligon za Autoput Doboj - Prnjavor
  • Obilježavane eksproprijacionog pojasa za izmještanje rijeke Mušnice-Gacko
  • Revizija sadržaja (reambulacija) geodetskih planova za katastarsku opštinu Lopare sa provođenjem promjena na digitalnim planovima i izradom katastarskog elaborata.

Stupite u kontakt sa nama

  +387 55/213-256
  obrad.dragicevic@gis-soft.com

Pratite nas na društvenim mrežama.

GISsoft d.o.o. Brčko Distrikt

PJ: GISdesign Bijeljina
MBS: 1-150 Osnovni sud u Brčkom
JIB: 4600011890000
PIB: 600011890000